Zmena mzdy zamestnávateľom

Otázka:

Moze ma zamestnavatel bez upozornenia (bez zmeny naplne prace)preradit o dve platove triedy nizsie? Som VS, teraz preradena medzi SS. (Povinnosti a napln prace mi zostali,plat klesol).

Odpoveď:

Dobrý deň,

Podľa ustanovenia § 42 Zákonníka práce povinnými obsahovými náležitosťami pracovnej zmluvy sú, okrem iného, mzdové podmienky zamestnanca, za ktorých bude vykonávať prácu podľa pracovnej zmluvy. 

Zmenu pracovných podmienok, vrátane mzdových podmienok, je zamestnávateľ povinný dohodnúť písomne so zamestnancom, čo znamená, že zamestnávateľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť výšku mzdy zamestnanca, ktorá je dohodnutá v pracovnej zmluve. Výšku mzdy dohodnutej v pracovnej zmluve je možné zmeniť len na základe vzájomnej písomnej dohody zamestnanca so zamestnávateľom. 

V prípade, ak má zamestnanec v pracovnej zmluve výšku mzdy rozdelenú na základnú zložku, ktorá je právne nárokovateľná, a motivačnú zložku, ktorá nie je právne nárokovateľná, tak v tomto prípade, je zamestnávateľ oprávnený meniť motivačnú zložku mzdy jednostranne a nie je k tomu potrebn súhlas zamestnávateľa.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk 

24.12.10

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

1

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje