Závet s cudzím prvkom

Otázka:

Dobry den,

som statny prislusnik SK s trvalym pobytom v CZ.
Rad by som spisal zavet (partner je obcanom CZ)
Podla akeho pravneho poriadku to mam vykonat? u notara v ktorom state? a kde ma byt zavet ulozeny?

Dakujem za odpoved.

Odpoveď:

Dobrý deň,

ohľadom Vašej otázky týkajúcej sa spísania závetu s medzinárodným prvkom podávame nasledujúce stanovisko:

Vzhľadom na to, že ako štátny občan SR máte trvalý pobyt v ČR, tak vo Vašom prípade sa jedná o právny vzťah s cudzím - medzinárodným prvkom. Otázku určenia rozhodného právneho poriadku upravuje zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o MPS“), ktorý platí ako v ČR, tak aj v SR.

Podľa ustanovenia § 17 Zákona o MPS „dedičské právne pomery sa spravujú právnym poriadkom štátu, ktorého bol poručiteľ príslušníkom v čase smrti“. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že pre Váš závet bude rozhodujúci právny poriadok platný v SR.

Čo sa týka formy závetu, tak postačuje, ak závet spĺňa formálne náležitosti, ktoré pre závet predpisuje právny poriadok toho štátu, na území ktorého bol spísaný.

K otázke miesta uloženia závetu uvádzame, že v tejto súvislosti je potrebné skúmať, v ktorom štáte sa nachádza majetok, ktorý bude predmetom dedičstva:

  1. ak vlastníte majetok len v ČR, tak Vám odporúčame závet uložiť u notára v ČR;
  2. ak vlastníte majetok len v SR, tak Vám odporúčame závet uložiť u notára v SR;
  3. ak vlastníte majetok v oboch štátoch, tak Vám odporúčame závet uložiť u notára v oboch štátoch.

V prípade alternatívy uvedenej pod bodom c. je potrebné dbať na to, aby závety uložené u notárov v oboch štátoch boli totožné, a to za tým účelom, aby sa predišlo prípadným komplikáciám.

Vo všetkých prípadoch však notár, u ktorého uložíte svoj závet, zaregistruje v Notárskom centrálnom registri závetov oznámenie o uložení tohto závetu do svojej notárskej úschovy. Tým sa zabezpečí, aby sa závet v prípade Vašej smrti bezproblémovo našiel, bez ohľadu na to, ktorý súd bude dedičstvo prejednávať. 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

15.12.10

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

1

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje