Sťažnosti susedov v bytovom dome

Otázka:

Dobry den, chcem sa spytat..pred 8. mesiacmi som sa prestahovala aj s mojim rocnym synom spat k rodicom. Odvtedy nam susedia pod nami robia zo zivota peklo..jedna sa o male, zdrave dieta, ktore sa naucilo chodit, tak dupka nozickami, obcas vyhadzuje hracky, krici..ako kazde normalne dieta..podotykam, ze je to vylucne od 7h rano najskor, do 20h najneskor..to uz ide spinkat. Obcas v noci place, pretoze mu idu zubky a ma bolesti, neda sa len tak lahko utisit..susedia obtazuju nielen nas, ale uz obtazuju aj susedov, vypisuju im listy, kde si stazuju, ze dieta chodi, krici..zatial nie je v mojich moznostiach vysvetlit mojmu rocnemu synovi, ze mame psychicky narusenu susedu a musi byt ticho a nesmie ani chodit..ked je pekne, tak sa snazime co najviac casu travit vonku, ale ked prsi, snezi alebo fuka, jedina moznost je nechat ho chodit po byte..ma na to ako obyvatel asi pravo.. Susedia uz nevedia, co si maju o nich mysliet..vsetci tvrdia, ze je to normalne, ze je to predsa dieta..ale oni to stupnuju..chcem sa informovat, ci je mozne voci nim podat trestne oznamenie za ohovaranie..nas uz to skutocne prestava bavit..hlavne, ze ona fajci na balkone a my mame doma vzduch ako v krcme..na rozdiel od nevinneho behania dietata, jej fajcenie skodi nasmu zdraviu

dakujem za radu

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom sťažností susedov v bytovom dome uvádzame nasledujúce stanovisko:

Základná právna úprava susedských vzťahov je zakotvená v ustanovení § 127 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), podľa ktorého vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, prachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok“.

Citované ustanovenie Občianskeho zákonníka vo všeobecnosti upravuje základné povinnosti medzi susedmi. Nakoľko slovenský právny poriadok neobsahuje osobitnú úpravu vzťahov medzi susedmi v bytovom dome, tak citované ustanovenie predstavuje základný rámec susedských vzťahov aj v tomto prípade.

V zmysle citovaného ustanovenia je však v každom prípade potrebné skúmať, či konkrétna činnosť obťažuje susedov nad mieru primeranú. Miera obťažovania vždy závisí od konkrétnych okolností prípadu. V prípade, ak Vaše dieťa nerobí pravidelne značný hluk v čase nočného pokoja, tak bežný pohyb malého dieťaťa podľa nášho názoru nie je možné považovať za presahujúcu mieru primeranú pomerom.

Čo sa týka podania trestného oznámenia pre trestný čin ohovárania, tak v tejto súvislosti poukazujeme na ustanovenia § 373 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“). Podľa tohto ustanovenia sa trestného činu ohovárania dopustí ten, „kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu“.

Opakované sťažovanie podľa nášho názoru nie je spôsobilé privodiť Vám vážnu ujmu v takom rozsahu, ktorý vyžaduje Trestný zákon pre spáchanie trestného činu. Z uvedeného dôvodu Vám podanie trestného oznámenia pre trestný čin ohovárania neodporúčame. Rovnako tak v prípade, ak by ste takéto trestné oznámenia podali, ako páchateľov označili Vašich susedov, a vyšetrovaním by sa nepreukázalo spáchanie trestného činu, tak by ste si voči svojej osobe mohli privodiť trestné stíhanie pre trestný čin krivého obvinenia podľa ustanovenia § 345 Trestného zákona.

V tejto súvislosti ešte poukazujeme na skutočnosť, že v trestnom konaní sa postihujú iba tie najzávažnejšie porušenia právnych predpisov. Tým chceme povedať, že uvedené konanie môže za určitých okolností napĺňať znaky priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa ustanovenia § 49 ods. 1 písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa ktorého „priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním“. V prípade, ak máte za to, že konanie Vašich susedov je možné považovať za schválnosť alebo iné hrubé správanie, tak túto skutočnosť oznámte obci/mestu/mestskej časti, alebo túto skutočnosť oznámte orgánom Policajného zboru SR.

Avšak, čo sa týka fajčenia na balkóne, tak túto činnosť je možné považovať za rušivú nad mieru primeranú pomerom, a to najmä v prípade, ak sa tak deje často a opakovane. Ak by zadymenie Vášho bytu presahovalo znesiteľnú mieru, tak v súlade s ustanovením § 5 Občianskeho zákonníka máte možnosť obrátiť sa so svojou sťažnosťou na obec alebo príslušnú mestskú časť (aj prostredníctvom obecnej/mestskej polície). Obec môže po prešetrení takejto sťažnosti uložiť rušiteľovi pokutu až do výšky 33,- € (aj opakovane). V súvislosti s fajčením na balkóne ešte poukazujeme na skutočnosť, že niektoré mestá vydali všeobecne záväzné nariadenie, ktorým fajčenie na balkónoch výslovne zakázali a považujú ho za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu vo výške určenej predpisom tohto mesta.

 

Pre úplnosť ešte uvádzame, že v prípade, ak by rušenie zo strany suseda presahovalo mieru primeranú pomerom, resp. by sa stalo neznesiteľným, tak máte možnosť obrátiť sa na súd s návrhom, aby tento rušivé správanie susedovi svojím rozhodnutím výslovne zakázal.         

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

13.12.13

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

47

8

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje