Odchod do zahraničia ako dôvod na skončenie pracovného pomeru zamestnanca na rodičovskej dovolenke

Otázka:

Dobrý deň, som zamestnanec na rodičovskej dovolenke. Avšak sa koncom roka sťahujeme s rodinou do Nemecka. Odhlásim sa zo sociálneho systému SR - nemocenské dôchodkove a zdravotne poistenie. Mňa zaujíma oblasť pracovného práva - som zamestnanec banky - aj keď na rodičovskej dovolenke, ktorá bude plynúť v inej krajine. Musím dať výpoveď? Plánujem sa po 2 rokoch rozhodnúť, či sa vrátim... viete, zadné vrátka.
Takže je potrebné ak sa zamestnanec na RD, sťahuje mimo SR, dať výpoveď u zamestnávateľa?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky týkajúcej sa odchodu zamestnanca na rodičovskej dovolenke do zahraničia zaujímame nasledujúce stanovisko:

Podľa ustanovenia § 166 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“): „Žena a muž písomne oznámia zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň ich prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky.“  

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že najmenej 1 mesiac pred ukončením rodičovskej dovolenky zamestnankyňa/zamestnanec oznámi svojmu zamestnávateľovi, že jej/jemu končí rodičovská dovolenka. Zamestnankyňa/zamestnanec má následne dve možnosti.  Buď  sa rozhodne nastúpiť do práce a zamestnávateľovi to oznámi, alebo sa rozhodne so zamestnávateľom ukončiť pracovný pomer. V prípade skončenia pracovného pomeru je pre obe strany najvýhodnejšie skončenie dohodou.

Vo vašom prípade preto nie je potrebné ukončovať Váš pracovný pomer už pred odchodom zo Slovenska, nakoľko vaša rodičovská dovolenka Vám bude plynúť aj naďalej v zahraničí a Zákonník práce ani iný právny predpis Vám takúto povinnosť neukladá. Otázku prípadného ukončenia pracovného pomeru s vašim zamestnávateľom môžete riešiť až v čase skončenia vašej rodičovskej dovolenky, a to v tom prípade, ak sa rozhodnete do vášho zamestnania po rodičovskej dovolenke už nevrátiť.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

28.05.13

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje