Nárok na dovolenku pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase

Otázka:

Dobry den,
chcem sa informovat na narok na dovolenku pri 37,5 hod. tyzdennom pracovnom case.
Pracujem v nerovnomerne rozlozenom pracovnom case, cize napr. 24-hodinovu smenu, potom 1 den volno, dalej nocnu 12-hodinovu smenu…pracujem aj cez vikendy.
Mam 51 rokov. Zo zakona nad 33 rokov je narok na 25 dni, avsak pri neskratenom pracovnom case.

Aky mam narok na dovolenku ?
Dakujem za informaciu

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom nároku zamestnanca na dovolenku pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase zaujímame nasledujúce stanovisko:

Podľa ustanovenia § 103 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) „dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, je najmenej päť týždňov“. Z citovaného ustanovenia teda vyplýva, že každý zamestnanec, ktorý už dovŕšil 33 rokov veku má zo zákona nárok na minimálne päť týždňov dovolenky v kalendárnom roku, a to bez ohľadu na to, či je jeho pracovný čas rozvrhnutý rovnomerne alebo nerovnomerne.

Problematické sa však môže zdať, čo sa rozumie týždňom dovolenky (koľko pracovných dní pripadá na týždeň dovolenky zamestnanca). V zmysle ustanovenia § 110 ods. 1 Zákonníka práce „týždňom dovolenky je sedem po sebe nasledujúcich dní“. Z citovaného ustanovenia Zákonníka práce vyplýva, že pri počítaní nároku zamestnanca na dovolenku je rozhodujúci harmonogram pracovných zmien, ktoré má zamestnanec odpracovať v období siedmich po sebe nasledujúcich pracovných dní. Teda platí, že koľko dní zo siedmich po sebe nasledujúcich dní má zamestnanec odpracovať, toľko pracovných dní pripadá na týždeň jeho dovolenky. Teda:

- ak má zamestnanec podľa svojho harmonogramu zmien odpracovať 4 dni v týždni, tak na týždeň jeho dovolenky pripadajú práve tieto 4 pracovné dni a 3 dni, počas ktorých by mal podľa svojho harmonogramu zmien zostať doma;

- ak má zamestnanec podľa svojho harmonogramu zmien odpracovať 5 dní v týždni, tak na týždeň jeho dovolenky pripadá práve týchto 5 pracovných dní a 2 dni, počas ktorých by mal podľa svojho harmonogramu zmien zostať doma;

- ak má zamestnanec podľa svojho harmonogramu zmien odpracovať 6 dní v týždni, tak na týždeň jeho dovolenky pripadajú práve týchto 6 pracovných dní a 1 deň, počas ktorého by mal podľa svojho harmonogramu zmien zostať doma;

Ak u týchto zamestnancov prepočítame dovolenku na pracovné dni, tak platí, že:

- zamestnanec so štvordňovým pracovným týždňom má nárok na 20 pracovných dní dovolenky (5 týždňov po 4 pracovné dni);

- zamestnanec s päťdňovým pracovným týždňom má nárok na 25 pracovných dní dovolenky (5 týždňov po 5 pracovných dní);

- zamestnanec so šesťdňovým pracovným týždňom má nárok na 30 pracovných dní dovolenky (5 týždňov po 6 pracovných dní);  

Pri zamestnancoch, ktorí majú nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas sa však dovolenka počíta odlišným spôsobom. Podľa ustanovenia § 104 Zákonníka práce „ak dovolenku čerpá zamestnanec s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom na jednotlivé týždne alebo na obdobie celého kalendárneho roka, patrí mu toľko pracovných dní dovolenky, koľko ich na jeho dovolenku pripadá v celoročnom priemere“. Teda inými slovami, ak zamestnanec má svoj pracovný čas podľa harmonogramu zmien rozvrhnutý tak, že počet ním odpracovaných hodín má byť v jednotlivých týždňoch rôzny (tzv. krátky a dlhý týždeň), tak počet pracovných dní pripadajúcich na týždeň dovolenky sa určí podľa počtu pracovných dní zamestnanca pripadajúcich na jeden týždeň v celoročnom priemere. U takýchto zamestnancov sa teda vypočíta priemerný počet pracovných dní pripadajúcich na jeden týždeň za obdobie celého daného kalendárneho roka a tento priemerný počet pracovných dní sa použije pre výpočet výmery dovolenky.

U zamestnancov s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom teda platí nasledujúce:

- ak priemerný počet pracovných dní zamestnanca pripadajúcich na jeden týždeň sú 4 dni, tak tento zamestnanec má nárok na 20 pracovných dní dovolenky (5 týždňov po 4 pracovné dni);

- ak priemerný počet pracovných dní zamestnanca pripadajúcich na jeden týždeň je 5 dní, tak tento zamestnanec má nárok na 25 pracovných dní dovolenky (5 týždňov po 5 pracovných dní);

- ak priemerný počet pracovných dní zamestnanca pripadajúcich na jeden týždeň je 6 dní, tak tento zamestnanec má nárok na 30 pracovných dní dovolenky (5 týždňov po 6 pracovných dní).  

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

04.03.13

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

28

44

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje