Zmena pracovného času zamestnanca

Otázka:

Som 4 roky pred dosiahnutím dôchodkového veku.Som po operácii, kde sa prepokladá časté "maródovanie". Keďže som súkromný stomatológ a v prípade mojej častej PN musím platiť mzdu a odvody zdravotnej sestre, potrebujem znížiť počet pracovných hodín, ktoré má uvedené v pracovnej zmluve. To znamená z 8 na 6 hodín. Ako to mám urobiť, aby to bolo právne čisté?
Ďalším dôvodom je aj to, že sestra nie je dostatočne pracovne vyťažená, pretože došlo k úbytku pacientov vďaka finančnej kríze aj na Slovensku.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne zmeny dĺžky pracovného času zdravotnej sestry zaujímame nasledovné stanovisko:

V zmysle § 43 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len „ZP“) zamestnávateľ v pracovnej zmluve štandardne uvádza okrem iných náležitostí aj pracovný čas zamestnanca. To znamená, že pracovný čas tvorí súčasť obsahu pracovnej zmluvy. Podľa § 54 ZP „Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne.

Z uvedeného vyplýva, že ak máte záujem na skrátení pracovného času Vašej zamestnankyne, je potrebné, aby ste sa na tejto zmene dohodli (t. j. aby s ňou súhlasila aj ona) a aby ste vy ako zamestnávateľ a ona ako zamestnanec uzatvorili písomnú Dohodu o zmene pracovných podmienok, v ktorom nanovo upravíte to ustanovenie jej pracovnej zmluvy, ktoré pojednáva o dĺžke pracovného času.

Vzor Dohody o zmene pracovných podmienok spolu s podrobnými inštrukciami a popisom k jej jednotlivým častiam nájdete tu: http://www.e-pravo.sk/agreements/view/19/dohoda-o-zmene-pracovnych-podmienok

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

25.08.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje