Premlčanie nároku na výživné

Otázka:

Dobry den prajem
Chcem sa opytat na jednu vec. Aka dlha je premlcacia doba pri rozhodnuti sudu pri nedoplatkoch vizivneho.
Ono ja mam 31 a rozsudky su stare uz asi 13 rokov. Moj otec ma po narodeni opustil a odmietal platit prispevky na deti. bol zato niekolko krat odsudeny a prinuteny zaplatit nedoplatky ale nkdy to neuhradil v plnej vyske. ked som dovrsil 18 rokov tak moja matka ktora to dovtedy tahala cez sudy to uz nemohla dalej robit kedze som dovrsil dospelost. Ono vtedy ma to velmi nezaujimalo a nechal som to tak. Avsak nedavno som sa pri upratovani dostal k starym rozsudkom a zistil som ze moj otec mi stale dlzi peniaze len ja neviem ci mam este nejaku moznost a vobec pravo sa opet obratit na sud ak rozsudok bol vyneseny niekedy v septembri 1998.
Moja otazka je ci mam vobec este moznost skusit sa obratit na pravnika k tejto veci cize ako dlho je premlcacia doba k rozsudku ?
dakujem
tomas

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne premlčacej doby v prípade rozsudku Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Vo Vašom prípade je v prvom rade nutné zistiť, kedy rozsudok ukladajúci povinnosť platiť výživné, nadobudol právoplatnosť (t. j. tú vlastnosť, že sa už voči nemu nie je možné odvolať, že je konečný) a  vykonateľnosť (t. j. tú vlastnosť, že je možné sa domáhať plnenia aj exekučne). Premlčacia doba plynie práve od vykonateľnosti rozsudku, nie od dátumu jeho vydania. Dátum právoplatnosti a vykonateľnosti rozsudku môžete zistiť osobne na súde prvého stupňa, ktorý vo veci rozhodoval, konkrétne na informačnom centre tohto súdu, kde Vám dátum právoplatnosti aj vykonateľnosti rozsudku vyznačia priamo na písomnom vyhotovení rozsudku.

Vo svojej otázke neuvádzate presnejšie, ako znel výrok súdu v rozsudku. V zmysle § 76 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. Z. O rodine v platnom znení „Výživné sa platí v pravidelných opakujúcich sa sumách, ktoré sú zročné vždy na mesiac dopredu.“ Pre zodpovedanie Vašej otázky je potrebné vedieť, či súd uložil Vášmu otcovi v rozsudku aj povinnosť uhradiť Vám určitú sumu výživného dlžného z minulosti, alebo ho zaviazal len do budúcna - poukazovať Vám v pravidelných mesačných intervaloch platby výživného. Platia tu totiž dve rozličné premlčacie doby.

V zmysle § 110 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení „Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť.“

Podľa § 110 ods. 3 OZ „Úroky a opakujúce sa plnenia sa premlčujú v troch rokoch; ak však ide o práva právoplatne priznané alebo písomne uznané, platí táto premlčacia doba, len pokiaľ ide o úroky a opakujúce sa plnenia, zročnosť ktorých nastala po právoplatnosti rozhodnutia alebo po uznaní.“

V praxi citované ustanovenia je možné vysvetliť tak, že:

a. Ak Vám podľa rozsudku mal otec zaplatiť sumu výživného splatného v čase pred nadobudnutím právoplatnosti tohto rozsudku, Vaše právo na zaplatenie tejto sumy sa premlčalo 10 rokov po dátume vykonateľnosti rozsudku.

Keďže od doby vydania rozsudku uplynulo 13 rokov, pravdepodobne premlčacia doba už uplynula, hoci podstatný je, ako sme už uviedli, dátum vykonateľnosti rozsudku, ktorý nepoznáme. Ak od dátumu vykonateľnosti rozsudku uplynulo viac ako 10 rokov, Váš nárok pravdepodobne už je premlčaný.

b. Ak bola v rozsudku uložená Vášmu otcovi povinnosť platiť Vám mesačné platby výživného do budúcna, tak všetky tieto platby sa premlčujú  v 3- ročnej premlčacej dobe, každá samostatne. To znamená, že napr. právo na platbu výživného, ktorá bola splatná (t. j. ktorú ste mali obdržať najneskôr do) 31.05.2000, sa premlčalo 31.05.2003, výživné splatné do 30.06.2000 sa premlčalo 30.06.2003 a pod.

Podstatné je tiež vedieť, dokedy trvala povinnosť Vášho otca toto výživné Vám poukazovať. Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom totiž trvá do okamihu, kedy sú schopné samé sa živiť (§ 62 ods. 1 ZR). Napr. ak ste ukončili vysokoškolské štúdium povedzme 30.06.2004, vyživovacia povinnosť Vášho otca k Vám zanikla 30.06.2004 a teda platba výživného za mesiac jún 2004 bola poslednou vymáhateľnou platbou výživného, ktorej ste sa mohli domáhať, a to opäť v trojročnej premlčacej dobe, t. j. do mája 2007 (keďže platby výživného sú zročné mesiac dopredu).

Uvedené príklady slúžia výlučne na priblíženie systému plynutia premlčacích dôb. Hoci od dátumu vydania rozsudku uplynula už značná doba svedčiaca skôr v prospech toho, že došlo k zániku nároku na vymáhanie dlžného výživného, bez detailného preštudovania rozsudku ukladajúceho povinnosť platiť výživné ako aj bez znalosti všetkých ostatných okolností prípadu to nie je možné definitívne potvrdiť. Preto Vám odporúčame obrátiť sa za účelom osobnej konzultácie na advokáta v mieste Vášho bydliska.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

27.06.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

22

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje