Ukončenie pracovného pomeru s tehotnou zamestnankyňou

Otázka:

Dobry den,

svojmu zamestnavatelovi som riadne pisomne oznamila svoje tehotenstvo spolu s lekarskym potvrdenim.
V spolocnosti sa vsak prave riesia organizacne zmeny a podla dostupnych informacii mi ma byt ponuknuta nova pozicia s nizsim platom.
Viem, ze v ochrannej lehote som chranena pred vypovedou zo strany zamestnavatela ale kedze mi ponuknu inu poziciu a ja ju neprijmem kvoli nizsim platovym podmienkam mozem byt ohrozena?
Mam v ochrannej lehote pravo na rovnake podmienky ako pred organizacnou zmenou? Alebo mi moze zamestnavatel zmenou pozicie znizit plat?

Velmi pekne dakujem za odpoved.

Odpoveď:

Dobrý deň prajem,

K Vašej otázke týkajúcej sa ukončenia pracovného pomeru s tehotnou zamestnankyňou Vám uvádzame nasledovné právne stanovisko:

Ako tehotná zamestnankyňa sa nachádzate v ochrannej dobe, počas ktorej s Vami Váš zamestnávateľ nemôže ukončiť pracovný pomer výpoveďou.

Podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. c) Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len „ZP“): „Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky“,

V súlade s uvedeným ste preto počas trvania ochrannej doby chránená pred možnou výpoveďou zo strany Vášho zamestnávateľa a z tohto dôvodu nemôžete byť nijakým spôsobom prinútená súhlasiť zo zmenou pracovného miesta s nižším platovým ohodnotením. Ak Vám aj Váš zamestnávateľ predloží Dohodu o zmene pracovných podmienok, v zmysle ktorej Vám bude zmenená pracovná pozícia a znížená mzda, a Vy sa rozhodnete takúto dohodu neuzatvoriť, Vaša doterajšia pracovná pozícia nemôže byť nijaký spôsobom ohrozená, a síce, ako sme uvádzali, Váš zamestnávateľ nemôže s Vami ukončiť pracovný pomer z dôvodu, že sa nachádzate v ochrannej dobe podľa citovaného ustanovenia § 64 ods. 1 písm. c) ZP.

Počas trvania ochrannej doby máte právo na rovnaké pracovné podmienky ako ste mali pred organizačnou zmenou. Len v prípade, ak by ste akceptovali Dohodu o zmene pracovných podmienok, ktorú Vám ponúkne Váš zamestnávateľ (zmena pracovnej pozície a zníženie mzdy), budú Vám Vaše pracovné podmienky zmenené. Váš zamestnávateľ Vám jednostranne nemôže zmeniť pracovnú pozíciu, a tým ani znížiť mzdu (bez toho, aby ste s takouto zmenou výslovne prejavili svoj súhlas).   

Ak Vám však vaša ochranná doba uplynie, t.j. ak sa vrátite do práce po ukončení materskej alebo rodičovskej dovolenky, môže Vám Váš zamestnávateľ vzhľadom na organizačnú zmenu predložiť na podpis Dohodu o zmene pracovných podmienok (zmena pracovnej pozície a zníženie mzdy), a ak ju nebudete akceptovať, môže Vám Váš zamestnávateľ dať výpoveď z dôvodu organizačných zmien, ktoré u neho nastali. Po návrate do práce po ukončení materskej, resp. rodičovskej dovolenky sa už totiž nebudete nachádzať v ochrannej dobe (okrem prípadu osamelého zamestnanca starajúceho sa o dieťa mladšie ako 3 roky), a teda zamestnávateľ Vám bude môcť dať výpoveď z ktoréhokoľvek dôvodu uvedeného v ustanovení § 63 ZP.

 

Zároveň Vás v tejto súvislosti upozorňujeme na ustanovenie § 64 ods. 3 písm. a), b) a d) ZP, v zmysle ktorého sa zákaz výpovede v ochrannej dobe nevzťahuje na výpoveď danú zamestnancovi (tehotnej zamestnankyni):

1. z dôvodu, že sa zamestnávateľ zrušuje,

2. z dôvodu pre ktorý môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer (t.j. zamestnanec bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo zamestnanec porušil závažne pracovnú disciplínu),

3. ak zamestnanec vlastnej viny stratil predpoklady na výkon dohodnutej práce podľa osobitného zákona.

 

Z vyššie uvedených dôvodov tak zamestnávateľ môže ukončiť pracovný pomer aj so svojou tehotnou zamestnankyňou výpoveďou, a to aj napriek tomu, že sa táto zamestnankyňa nachádza v ochrannej dobe.   

S pozdravom

ADVOKATnaWEBE.sk

19.08.15

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

6

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje