Návrat zamestnankyne z rodičovskej dovolenky

Otázka:

Dobrý večer.
Chcela by som sa poradiť ako mám reagovať. Momentálne som na rodičovskej dovolenke. Môj syn bude mať tri roky 23.5.2014. So zamestnávateľom, ktorý ma už dlhší čas volá späť do práce, som sa dohodla, že môžem nastúpiť od 1.4. 2014 na štyri hodiny a od 1.5. 2014 na plný úväzok, aby mal malý čas na adaptáciu v škôlke. Pred materskou som mala pracovnú zmluvu na dobu neurčitú. Keď som však bola doniesť Oznámenie o nástupe do zamestnania, tak mi bolo na personálnom povedané, že moje miesto bolo zrušené a ja budem mať novú zmluvu na dobu určitú a zástup MD. Momentálne sme na oddelení na MD a RD štyri kolegyne a sú tam prijaté dve nové. A ja mám robiť svoju prácu. Má na to zamestnávateľ právo zmeniť mi zmeniť PZ na dobu určitú a zástup MD? Ja som žiadnu zmenu PC nepodpisovala ani mi nebola doposiaľ doručená. Ako mám reagovať a postupovať?
Ďakujem a čakám Vašu odpoveď

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky týkajúcej návratu zamestnankyne do zamestnania po skončení rodičovskej dovolenky uvádzame nasledujúce stanovisko:

Zmenu doby, na ktorú bola pracovná zmluva uzatvorená, t.j. doby určitej na dobu neurčitú, resp. naopak dobu neurčitú na dobu určitú, nemôže zamestnávateľ vykonať sám svojvoľne, bez vedomia samotného zamestnanca.

Podľa ustanovenia § 54 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len „ZP“): „Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne.“

Zmenou doby, na ktorú bola pracovná zmluva uzatvorená totiž dochádza k zmene dohodnutého obsahu pracovnej zmluvu, a ten je v zmysle vyššie citovaného zákonného znenia, možný len na základe písomnej dohody zamestnanca a zamestnávateľa. Preto Vám váš zamestnávateľ nemôže sám od seba a bez vášho súhlasu zmeniť váš aktuálny pracovný pomer (dohodnutý na dobu neurčitú) na pracovný pomer na dobu určitú, na zastupovanie počas materskej dovolenky. Urobiť tak môže jedine s vaším súhlasom, a to na základe Dohody o zmene pracovných podmienok, ktorú by ste v písomnej forme uzatvorili vy a Váš zamestnávateľ.

Pokiaľ by ste však s touto zmenou pracovných podmienok nesúhlasili, a teda dohodu o zmene pracovných podmienok nepodpísali, na tomto mieste Vás musíme upozorniť na skutočnosť, že by Vám Váš zamestnávateľ mohol dať výpoveď z organizačných dôvodov podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. b) ZP (pre nadbytočnosť zamestnanca), nakoľko uvádzate, že vaše pracovné miesto bolo medzičasom zrušené.

V zmysle ustanovenia § 157 ods. 2 veta prvá a druhá ZP: „Ak sa zamestnankyňa alebo zamestnanec vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve.“

V súlade s citovaným zákonným ustanovením teda ak sa zamestnankyňa vráti do práce po skončení rodičovskej  dovolenky, zamestnávateľ je povinný zaradiť ju na pôvodnú prácu a pracovisko, ako mala pred odchodom na rodičovskú dovolenku. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko už nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ju na inú prácu zodpovedajúcu jej pracovnej zmluve. Ak bolo počas rodičovskej dovolenky zrušené pracovné miesto, na ktorom zamestnankyňa pracovala, ako tomu bolo vo vašom prípade, zamestnávateľ má zaradiť zamestnankyňu na inú prácu podľa pracovnej zmluvy, takže zamestnankyňa má vykonávať rovnaký druh práce. Pôvodná  práca je súhrn pracovných  činností, ktoré zamestnankyňa vykonávala pred odchodom na rodičovskú dovolenkou a jej opis je uvedený v v pracovne zmluve alebo v internom predpise zamestnávateľa. Práca podľa pracovnej zmluvy je už širším pojmom ako pojem pôvodná práca.

Ak však medzičasom, v priebehu rodičovskej dovolenky zamestnankyne, došlo k zrušeniu jej pracovného miesta (teda zaradenie na pôvodné miesto už nie je možné), a nie je možné ani zaradenie na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve (najmä v prípade menších zamestnávateľov), môže zamestnávateľ dať takejto zamestnankyni výpoveď z organizačných dôvodov v súlade s ustanovením § 63 ods. 1 písm. b) ZP, nakoľko sa  stane nadbytočnou vzhľadom na písomné rozhodnutie tohto zamestnávateľa o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách.

Aby však zamestnávateľ mohol dať takejto zamestnankyni výpoveď, musia byť splnené aj nasledovné podmienky:

a) zamestnávateľ nemá možnosť zamestnankyňu ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce,

b) zamestnankyňa nie je ochotná prejsť na inú pre ňu vhodnú prácu, ktorú jej zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu (vo vašom prípade odmietnutie ponúkanej zmeny pracovných podmienok).

Výpoveď za vyššie uvedených okolností môže dať zamestnávateľ však až po nástupe zamestnankyne po rodičovskej dovolenke späť do práce, pretože počas rodičovskej dovolenky je zamestnankyňa v tzv. ochrannej dobe podľa ustanovenia § 64 ZP, teda v dobe, kedy jej zamestnávateľ nesmie dať výpoveď.            

Keďže vo Vašej otázke neuvádzate bližšie skutkovú okolnosti vášho prípadu, nevieme Vám odpovedať viac vyčerpávajúco a v súlade s Vami poskytnutým informáciami Vám preto okrem vyššie uvedeného stanoviska odporúčame, aby ste sa v tejto veci obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý celý prípad s odbornou starostlivosťou posúdi a poradí Vám konkrétnejšie, aké možnosti v tejto právnej veci máte.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

11.03.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

3

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje