Premlčanie nároku na zaplatenie pohľadávky

Otázka:

Dobrý deň, v roku 2009 som robila pre poisťovňu Rapid Life. Robila som tam asi 3 mesiace a po uplynutí skúšobnej doby som sa rozhodla nepokračovať v tejto práci. 30. 9. 2009 došlo k ukončeniu účinnosti Zmluvy o sprostredkovaní poistenia. V uzatvorenej zmluve som aj súhlasila s tým že vrátim provízie, ktoré som dostala zo zmlúv, ktoré som počas tých 3 mesiacoch založila (pokial budú zrušené klientmi). Zmluvy sa zrušili ešte do uvedeného dátumu. Odvtedy mi neprišiel nijaký dopis ani ma nikto z poisťovne neinformoval či a ako mám vrátiť peniaze. Jediný dopis mi prišiel nedávno, 2. 10. 2012, a to: Posledná výzva pred súdnym vymáhaním dlhu. Pritom mi počas 3 rokov neprišiel ani jedna jediná výzva, môžem sa nejako brániť? Existuje možnosť, že by bola táto pohľadávka premlčaná, alebo mi ostáva len zaplatiť...??
Ďakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom premlčania pohľadávky zo Zmluvy o sprostredkovaní poistenia Vám zasielame nasledovné stanovisko:

V zmysle § 101 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.“

Právo môže byť vykonané prvý raz, keď vznikne možnosť podať na jeho základe žalobu. To znamená, že vo Vašom prípade je nevyhnutné vedieť v prvom rade dokedy ste boli povinná  provízie poisťovni vrátiť. V deň nasledujúci totiž poisťovňa mohla podať žalobu, t.j. vykonať svoje právo, a od tohto dňa začala plynúť trojročná premlčacia lehota. Ďalej je dôležité vedieť, či a kedy poisťovňa podala žalobu.

Bohužiaľ tieto údaje vo Vašej otázke neuvádzate, spomínate len dátum ukončenia Zmluvy a dátum doručenia výzvy.

Preto Vám môžeme poradiť len príkladmo:

Ak ste napr. mali povinnosť vrátiť provízie do 05.10.2009, tak dňa 06.10.2009 začala plynúť trojročná premlčacia lehota a uplynula 06.10.2012. Ak by poisťovňa podala žalobu na súd do 06.10.2012, nemohli by ste úspešne uplatniť námietku premlčania. Ak by poisťovňa podala žalobu až po tomto dátume, námietku premlčania by ste úspešne mohli vzniesť.

Odporúčame Vám preto zistiť si presný dátum dokedy ste mali vrátiť provízie – pravdepodobne to bude uvedené v Zmluve o sprostredkovaní poistenia. V deň nasledujúci po tomto dátume začala plynúť trojročná premlčacia lehota a uplynula/uplynie tri roky po tomto dni. Ak poisťovňa stihla/stihne podať žalobu do tohto dňa, nejde o pohľadávku premlčanú. Ak poisťovňa podala / podá žalobu až po tomto dni, môžete vzniesť námietku premlčania.

Pokiaľ ide o ďalšie možnosti Vašej obrany, zo znenia Vašej otázky nevyplývajú nijaké argumenty, ktorými by sme Vám mohli odporučiť sa brániť. Ak však máte nejaké pochybnosti o tom, či ste alebo nie ste povinná provízie platiť, resp. či poisťovňa postupovala vo Vašom prípade správne, môžete sa obrátiť na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý po preštudovaní Zmluvy o sprostredkovaní predaja Vám bude vedieť náležite poradiť.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk 

 

12.11.12

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

2

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje